ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
28 ตุลาคม 3105- 28 ตุลาคม 3105 4
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 17
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
3 เปิดเรียน 1/2562
16 พฤษภาคม 2562- 16 พฤษภาคม 2562 15
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
11 มกราคม 2562- 11 มกราคม 2562 45
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
5 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
13 พฤศจิกายน 2561- 13 พฤศจิกายน 2560 46
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
6 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
1 พฤศจิกายน 2561- 1 พฤศจิกายน 2561 47
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
7 แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 40
8 พิธีเปิดและมอบป้ายโรงเรียน
25 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 44
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
9 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
24 กันยายน 2561- 26 กันยายน 2561 44
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
10 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
23 สิงหาคม 2561- 23 สิงหาคม 2561 54
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
10 สิงหาคม 2561- 10 สิงหาคม 2561 40
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
12 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 52
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
13 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561
25 พฤษภาคม 2561- 25 พฤษภาคม 2561 44
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
14 วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2561 66
15 วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2561- 5 พฤษภาคม 2561 51
16 วันวิสาขบูชา
29 พฤษภาคม 2561- 29 พฤษภาคม 2561 61
17 วันพืชมงคล
14 พฤษภาคม 2561- 14 พฤษภาคม 2561 48
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
18 เปิดเรียน 1/61
16 พฤษภาคม 2561- 16 พฤษภาคม 2561 177
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม


โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook