ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
28 ตุลาคม 3105- 28 ตุลาคม 3105 50
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 71
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
3 เปิดเรียน 1/2562
16 พฤษภาคม 2562- 16 พฤษภาคม 2562 69
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
11 มกราคม 2562- 11 มกราคม 2562 96
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
5 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
13 พฤศจิกายน 2561- 13 พฤศจิกายน 2560 97
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
6 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
1 พฤศจิกายน 2561- 1 พฤศจิกายน 2561 106
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
7 แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 92
8 พิธีเปิดและมอบป้ายโรงเรียน
25 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 104
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
9 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
24 กันยายน 2561- 26 กันยายน 2561 96
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
10 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
23 สิงหาคม 2561- 23 สิงหาคม 2561 104
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
10 สิงหาคม 2561- 10 สิงหาคม 2561 90
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
12 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 104
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
13 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561
25 พฤษภาคม 2561- 25 พฤษภาคม 2561 98
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
14 วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2561 115
15 วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2561- 5 พฤษภาคม 2561 99
16 วันวิสาขบูชา
29 พฤษภาคม 2561- 29 พฤษภาคม 2561 119
17 วันพืชมงคล
14 พฤษภาคม 2561- 14 พฤษภาคม 2561 89
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
18 เปิดเรียน 1/61
16 พฤษภาคม 2561- 16 พฤษภาคม 2561 257
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม


โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

225 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ : 0-3824-1441  Facebook : www.facebook.com/weruwanaram

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook