ภาพกิจกรรม เรื่อง:วันวิทยาศาสตร์ 2018
วันวิทยาศาสตร์ 2018
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วันที่ : 31 สิงหาคม 2561

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2018 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

 

ภาพกิจกรรม ลิ้งค์

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-150558818905155/photos/?tab=album&album_id=236636140297422&__xts__%5B0%5D=68.ARB4TexGQdEbQxtTzErYa3Y4lOUY-wceKh159d83K4Hpt_Z2WZmUD19LvNMRqdU4aplU-WGdqLJEK3n1BGv8Stm2cgg3R_t7wSghWPrepjJI99TvhnVK3f7uT_h4-8xkk7hEWbgFbSu8_Pwl4H8BxjVkaPlU5by9-SxkzlzeXzVRMv_FMkTN&__tn__=-UC-R

อ่านแล้ว : 375 คน |


โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook