วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดำรงตนอย่างคนไทย

ก้าวไกลเทคโนโลยี อยู่อย่างมีความสุข ”โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook