ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

          โรงเรียนวัดเวฬุนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ในพื้นที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา ก่อสร้างและดำเนินการ  โดยพระภิกษุฉัตรสงค์ปรางค์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสขณะนั้น ได้ชักชวนญาติพี่น้องซึ่งเป็นชาวบ้านบางกะปิ ร่วมกันบริจาคสร้างอาคาร ชั้นเดียว แบบ ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓๒,๐๑๐ บาท  และได้ยกเป็นสมบัติของทางราชการ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ โดย ร.ต.ศรีสิทธิ์ วาสิกศิริ นายอำเภอบางละมุง นายสมบูรณ์ ใหม่มงคล  ศึกษาธิการอำเภอ ทำพิธีเปิดและรับมอบอาคาร  ทางราชการได้ส่ง นายหมั่น รัตนพลแสน มารักษาการครูใหญ่ คนแรก และมีครูผู้สอน ๒ คน เปิดทำการสอน ๒ ชั้น คือประถมปีที่ ๑ และ ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้อง พื้นยกระดับ โดยใช้งบประ มาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พระครูอรรถธรรมานุยุต เจ้าอาวาสในปัจจุบันได้จัดสร้างโรงอาหารมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทางโรงเรียน ๑ หลัง ๔ ที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จัดสรรงบจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการภารโรง) ให้ ๑ อัตรา ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างครูจากเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จัดจ้างครูสอนชั้นอนุบาลและครูสอนคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุน ซึ่งครูที่ได้รับจะสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ถึงอนุบาล ๒ และสอนคอมพิวเตอร์ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑-๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับจัดสรรงบสร้างห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรทั้งหมด ๑๓ คน เป็นผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ๗ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook