ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
6
3
9
1
อนุบาล 3
8
12
20
1
รวมอนุบาล
14
15
29
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
16
9
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
11
24
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
8
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
5
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
10
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
10
24
1
รวมประถมศึกษา
73
53
126
6
รวมทั้งหมด
87
68
155
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 0-3824-1441 Admin E-mail : nitta_ya5@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook